wesim

רכוש חבילה חדשה או חדש חבילה קיימת ב- 10% הנחה!

פריז

7 ימים | 3GB

21.03.2023-29.03.2023

פריז

7 ימים | 3GB

21.03.2023-29.03.2023

פריז

7 ימים | 3GB

21.03.2023-29.03.2023

בדיקת יתרה

על מנת לבדוק את היתרה של ה-eSIM
יש להזין את היוזר שקיבלת למייל לאחר רכישה (XXXX)

בדיקת יתרה

על מנת לבצע טעינה חוזרת של ה-eSIM
יש להזין את היוזר שקיבלת למייל לאחר רכישה (XXXX)

User is not authorized.

4580

4580

4580

4580

ליאור מזור

הזמנות אחרונות

הזמנה מספר 5459

חבילה יוון | 20.02.23

חשבונית מספר 5459

חבילה יוון | 20.02.23

הסכם מספר 5459

חבילה יוון | 20.02.23

רכוש חבילה חדשה או חדש חבילה קיימת ב- 10% הנחה!

התחברות

שינוי חבילה

בוליביה

בלארוס

בחריין

בלארוס

בלארוס

בלארוס

בלארוס

בוליביה

בלארוס

בחריין

בלארוס

בלארוס

בלארוס

בלארוס